สมาคมอนิเมชั่นประเทศญี่ปุ่น ออกรายงานระบุว่าตลาดอนิเมะในภาพรวม ทำสถิติรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

Share

สมาคมอนิเมชั่นประเทศญี่ปุ่น (Association of Japanese Animations – AJA) แจ้งว่า วันที่ 9 ธันวาคม ปี 2019 จะทำการออกรายงาน ‘รายงานอุตสาหกรรมอนิเมะปี 2019’ ซึ่งจะเป็นการสำรวจเทรนด์ของอุตสาหกรรมอนิเมะในรอบปี 2018 และได้มีการปล่อยตัวอย่างมาให้อ่านก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน ปี 2019 ที่ผ่านมา โดยตลาดอนิเมะนั้นมีมูลค่า 2,181,400,000,000 เยน ในช่วงปี 2018 สูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 0.9%

อุตสาหกรรมอนิเมะมียอดเติบโตต่อเนื่องมาตลอดเก้าปีที่ผ่านมา และทำยอดรายได้สูงสุดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่หก กราฟด้านบนนี้เป็นรายละเอียดของยอดรายได้ของแต่ละปี โดยมีหลักเป็นหน่วยร้อยล้านเยน

ตลาดอนิเมะทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเติมโตมากขึ้นในปี 2018 และตลาดอนิเมะในญี่ปุ่นมียอดที่สูงเพิ่มมากขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014 ในขณะเดียวกัน ตลาดอนิเมะต่างประเทศทำยอดรายได้ทะลุ 1,000,000,000,000 เยน อย่างไรก็ตามยอดการเจริญเติบโตในตลาดต่างชาตินั้นอยู่ในระดับทรงตัวมาในช่วงหลายปีหลังนี้

กราฟด้านบนแสดงยอดรายได้ของตลาดในประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศ โดยยอดในประเทศญี่ปุ่นจะแสดงเป็นเส้นทึบ ส่วนยอดในต่างประเทศจะเป็นเส้นประ

รายได้ที่มียอดเติบโตมากที่สุดในช่วงปี 2018 ก็งานแนวอีเวนท์สด (Live Event) ที่มียอดโตขึ้น 23.1% ส่วนตลาดสตรีมมิ่งมียอดสูงขึ้น 10.2% อีกด้านหนึ่ง ตลาดแผ่น และ เมอร์ชานไดส์ มียอดลดลง 23.3% และ 4.4% ตามลำดับ ยอดดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่ายอดขายแผ่นมีการลดลงต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้าแล้ว

รายงานฉบับเต็มของปี 2018 ได้ระบุว่า ในปี 2017 มีการผลิตอนิเมะสำหรับออกฉายทางโทรทัศน์มีความยาวมากกว่า 110.000 นาที ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า แต่ในขณะเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ก็ทำการฉายอนิเมะลดลง 4.5%

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*