Super Robot Wars จะออกเกมฉลองครบรอบ 30 ปี จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PS5, PS4, Switch

Share

ผู้จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ Play-Asia ได้ขึ้นรายชื่อสินค้าที่มีชื่อว่า ‘Super Robot Wars (ฉลองครบรอบ 30 ปี)’ สำหรับเครื่อง PlayStation 5, PlayStation 4, และ Nintendo Switch ตัวเกมเฟรนไชส์ Super Robot Wars จะมีอายุครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 20 เมษายน ปี 2021

ทาง Bandai Namco Entertainment ได้วางจำหน่ายเกม Super Robot Wars X (ภาพด้านขวา) สำหรับ PC ผ่านโปรแกรม Steam และ Nintendo Switch ในประเทศญี่ปุ่นและโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ปี 2020 ตัวเกมเดิมทีวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4 กับ PlayStation Vita ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2018 และมีการออกเกมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเดือนเมษายน ปี 2018 ตัวเกมภาคดังกล่าวมีการนำเอาตัวละครจาก Gundam: Reconguista in G, Buddy Complex, Buddy Complex: Into the Skies of Tomorrow, Nadia – The Secret of Blue Water, และ Mashin Eiyūden Wataru.มาลงในเกมเป็นครั้งแรก

ก่อนหน้านั้นมีตัวเกมออกภาค Super Robot Wars V เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ สำหรับ วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและโซนเอเซ๊ยตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ PC ผ่านโปรแกรม Steam และ Nintendo Switch ช่วงเดือนตุลาคม ปี 2019

Source: Play-Asia (link 2link 3) via Gematsu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*