Mad Chimera World ของอาจารย์ Kishimoto Seishi กำลังจะอวสานแล้ว

Share

นิตยสาร Morning Two ของทาง Kodansha ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า มังงะเรื่อง Mad Chimera World ของอาจารย์ Kishimoto Seishi กำลังจะอวสานลงในนิตยสารฉบับเดือนมีนาคม ที่จะวางแผงในวันที่ 22 เดือนมกราคม และมังงะจะทำการหยุดตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหน้า

มังงะเรื่องนี้วางเรื่องอยู่ในโลกที่ล่มสลายและเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดคิเมร่าที่สัตว์เพศเมียคอยไล่กินสัตว์เพศผู้ ในโลกแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ออกสำรวจโลกอย่าง Usagi พี่สาวที่คอยคุ้มครอง Mitsuki สิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นและสามารถอ่านหนังสือที่ถูกซ่อนเอาไว้จนรับทราบว่าครั้งหนึ่งโลกนั้นแตกต่างไปจากนี้

อาจารย์ Kishimoto เขียนมังงะเรื่องนี้ลงในนิตยสาร Morning Two ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2017 หลังจากที่เคยเขียนมังงะดังกล่าวเป็นเรื่องสั้นพิเศษตอนเดียวจบในเดือนพฤศจิกายน 2017 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 35 ปี ของนิตยสารเล่มดังกล่าว และทาง Kodansha ได้จัดจำหน่ายรวมเล่มฉบับที่สามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ทีผ่านมา

ก่อนหน้านี้อาจารย์ Kishimoto เขียนมังงะเรื่อง Sukedachi Nine ในช่วงปี 2014-2016 และ เรื่อง หมาป่าโลหิต กับแกะกระหายเลือด ในช่วงปี 2011-2013 ก่อนหน้านั้นได้เขียนเรื่อง Blazer Drive ในช่วงปี 2008-2010 และเดิมทีเคยเขียนมังงะเรื่อง 666 Satan ในนิตยสาร Shonen Gangan ในช่วงปี 2001 ถึงปี 2007

อาจารย์ Kishimoto Seishi เป็นน้องชายฝาแฝดของอาจารย์ Kishimoto Masashi ผู้เขียนเรื่อง Naruto

Source: Morning two January issue

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*