Tsuburaya Productions ประกาศฉาย Ultraman Chronicle Z: Heroes’ Odyssey ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ปี 2021

Share

Tsuburaya Productions ได้ประกาศฉายซีรีส์โทรทัศน์ชุดใหม่ของเฟรนไชส์อุลตร้าแมน ที่จะใช้ชื่อภาคว่า Ultraman Chronicle Z: Heroes’ Odyssey ซึ่งมีกำหนดเริ่มฉายในวันที่ 9 มกราคม เวลา 9.00 น. ทาง TV Tokyo และเครือข่าย เนื้อเรื่องของซีรีส์ดังกล่าวจะเล่าผ่านตัว อุลตร้าแมนซีโร่ ผู้สามารถเดินทางข้ามห้วงเวลาและห้วงมิติได้ ที่จะเล่าเรื่องของอุลตร้าแมนทีก้า และ อลุตร้าแมนเซต ตัวแทนของยุคเฮย์เซย์และยุคเรย์วะ โดยที่อุลตร้าแมนซีโร่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของอุลตร้าแมนภาคต่างๆ ผ่านมุมมองของตัวเขา

คุณ Miyano Mamoru จะกลับมาพากย์เสียงของ อุลตร้าแมนซีโร่ บุตรของอุลตร้าเซเว่น และ อาจารย์ของ อุลตร้าแมนเซต อีกครั้ง

อุลตร้าแมนเซต เป็นภาคหลักภาคล่าสุดของเฟรนไชส์อุลตร้าแมนที่เริ่มออกฉายตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ปี 2020 ส่วน อุลตร้าแมนทีก้า เริ่มออกฉายครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 1996

Sources: Tsuburaya ProductionsAnime! Anime! (高橋克則)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*