Spriggan กำลังจะถูกสร้างเป็นอนิเมะโดย David Production

Share

นิตยสาร Shonen Sunday รายเดือนอขงทาง Shogakukan ได้ลงประกาศข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า มังงะเรื่อง Spriggan ของอาจารย์ Takashige Hiroshi กับ อาจารย์ Minagawa Ryoji กำลังจะถูกสร้างเป็นซีรีส์อนิเมะโดยทาง David Production (โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ, เซลล์ขยันพันธุ์เดือด) และทาง Netflix จะเป็นผู้จัดฉายอนิเมะนี้ทุกพื้นที่ทั่วโลก

มังงะเรื่องนี้เล่าเรื่องของ โอมินาเอะ ยู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็น สปริกกัน เจ้าหน้าที่ขององค์กร อาร์คัม (ARCAM) ที่พยายามปกป้องไม่ให้ โอพาร์ต โบราณวัตถุที่ถูกสร้างจากเทคโนโลยีเหนือล้ำจากช่วงอดีตไม่ให้ไปตกอยู่ในมือคนที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไปในทางที่ผิด

ทางสยามอินเตอร์คอมิกส์ เป็นผู้จัดทำร่วมเล่มมังงะเรื่องดังกล่าว ทั้งในแบบรวมเล่มปกติ 11 เล่ม และแบบสะสม 8 เล่ม รวมไปถึงมังงะเรื่องอื่นๆ ที่อาจรย์ Minagawa Kyoji เป็นคนวาดรูป ทั้ง Project ARMS หัตถ์เทพมืออสูร, D-Live!! ลุยเต็มพิกัด, Peace Maker ปืนเดือดผ่าแดนดิบ และ Adamas ผลงานเรื่องปัจจุบันของอาจารย์ก็คือมังงะเรื่อง Kaio Dante ที่อาจารย์เริ่มเขียนทตั้งแต่ปี 2015 ที่ผ่านมา

ส่วนอาจารย์ Takashige Hiroshi นอกจากที่จะแต่งเรื่องให้ Spriggan แล้วยังแต่งเรื่องให้มังงะอื่นๆ อีกหลายเรื่อง อาทิ เนตรปริศนาล่าทรชน ที่ได้อาจารย์ Double-S เป็นผู้วาดภาพ

Source: Gessan April issue

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*