MiSK Foundation จากซาอุดิอาระเบีย วางแผนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมพัฒนาเกม SNK

Share

MiSK Foundation (Mohammed bin Salman Foundation) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ปี 2020 ว่าจะทำการลงทุนกับบริษัทผู้พัฒนาเกม SNK ของญี่ปุ่นด้วยเงินทุนนราว 216.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ผ่านทางบริษัท Electronic Gaming Development Company (EGDC) ที่เป็นบริษัทในสังกัดองค์กร และจะทำให้ MiSK Foundation ถือหุ้นของ SNK ไว้ 33.3%

ทางบริษัท Electronic Gaming Development Company ยังมีแผนการที่จะซื้อหุ้นอีก 17.7% ในอนาคต แต่ทางองค์กรได้ระบุในแถลงว่าแผนการลงทุนดังกล่าวนั้น ‘ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกำกับดูแลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง’

ทางตัวบริษัท SNK ยังไม่ได้ออกมายืนยันคำแถลงการณ์ของทาง MiSK Foundation แต่อย่างใด

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz) มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย และ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรและเป็นผู้บริหารของทาง MiSK Foundation ตัวองค์กรดังกล่าวยังเป็นเจ้าของกิจการสตูดิโออนิเมชั่น Manga Production และเคยเปิดให้ทนร่วมงานกับทางบริษัท SNK มาก่อนแล้ว

ช่วงเดือนสิงหาคมปี 2015 ทางบริษัท 37 Games ที่มีบริษัทสายเทคโนโลยีจากประเทศจีน Wuhu Shunrong Sanqi เป็นเจ้าของส่วนหนึ่ง ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นมูลค่า 81.25% ของทาง SNK Playmore ด้วยมูลค่า 63.5 ล้านเยน

บริษัท SNK ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 ก่อนจะยื่นล้มละลายในปี 2001 และหลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งบริษัท SNK Playmore ในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2001 ตัวบริษัททำธุรกิจพัฒนาตู้ปาจิงโกะและเกมบทสมาร์ทโฟน ก่อนจะถอนตัวจากธุรกิจตู้ปาจิงโกะในช่วงปี 2015 และทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก SNK Playmore มาเป็น SNK Corporation ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2016

SNK เป็นที่รู้จักจากการพัฒนาเกมหลายเฟรนไชส์ King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury (Garō Densetsu), and Samurai Shodown (Samurai Spirits) และเครื่องเกม NeoGeo

Sources: MiSK Foundation4Gamer (松本隆一) via Siliconera

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*