One Piece ประกาศแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตราครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน ปี 2020 นี้

Share

อนิเมะ One Piece ประกาศแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตราครั้งแรก ในวันที่ 20 มิถุยายน ปี 2020 ที่ SUNTORY Hall ณ กรุงโตเกียว คอนเสิร์ตดังกล่าวจะถือว่าเป็นการฉลองครบรอบการทำงานในวงการดนตรี 40 ปี ของ คุณ Tanaka Kohei ผู้ประพันธ์เพลงประกอบของอนิเมะ เรื่อง One Piece อีกด้วย การแสดงดังกล่าวจะได้วง Tokyo Philharmonic Orchestra มาทำการแสดง โดยจะเล่นเพลงธีมที่น่าจดจำอยาง ‘We Are!’, ‘We Go!’, และ ‘OVER THE TOP’ มาบรรเลงให้รับฟังด้วย

จะมีการเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าผ่านทาง Kyoto Tokyo, Pia, E-Plus, และ LAWSON Tickey ตั้งแต่วันจันทร์ที่ที่ 30 มีนาคม ปี 2020 ก่อนจะมีการขายตั๋วรอบปกติในวันที่ 18 เมษายน ปี 2020 สนนราคาที่นั่ง มีแบบ S Seat ราคา 8,800 เยน, A Seat 7,800 เยน, และ P Seat 6800 เยน

Source: Comic Natalie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*