Gundam X Meiji จัดโปรโมชั่น ซื้อขนมอัลมอนด์ลุ้นรับ Zeong รุ่นพิเศษแดงแรงสามเท่า

Share

แบรนด์ Meiji กับ เฟรนไชส์ Gundam ได้ทำการจับมือกันเพื่อสร้างแคมเปญพิเศษ ที่ให้แฟนของขนม Meiji Almond มีโอกาสลุ้นรบกันพลา HGUC MSN-02 Zeong รุ่นลงสีแดงแบบพิเศษ จำนวน 2,400 ตัว ซึ่งมีการเริ่มแคมเปญดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปี 2020 ที่ผ่านมา

ในช่วงที่จัดแคมเปญนี้ได้มีการเปิดเว็บไซต์ให้ผู้ที่ซื้อของ Meiji Almond รสต่างๆ จำนวนสองกล่องขึ้นไปสามารถกรอกรายละเอียดจากใบเสร็จที่ซื้อขนม Almond Chocolate, Almond Chocolate Fragrant Cacao, Almond Chocolate Matcha, Macademia Chocolate pcs, Macademia Chocolate Matcha, และ Hazelnut Chocolate ไปกรอกและทำกรจับฉลากลุ้นรับพลาโมตัวดังกล่าวอีกทอดหนึ่ง

ผู้ที่สินใจสามารถร่วมสนุกกี่ครั้งก็ได้ และกิจกรรมนี้จะจัดจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม ปี 2020 เวลา 15.00 น.

Sources: Comic Natalie, Almond X Gundam campaign website

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*