Gundam F90 กำลังจะมีมังงะภาคใหม่ Gundam F90 FF ในเดือนมิถุนายนปี 2019 นี้

Share

นิตยสาร Gundam Ace รายเดือนของทาง Kadokawa ได้ประกาศว่าจะมีการตีพิมพ์ตอนเปิดตัวของมังงะกันดั้มภาคใหม่ Mobile Suite Gundam F90 FF  (Fastest Formurla) จำนวน 40 หน้า ในนิตยสารฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2019 ที่จะวางจำหน่ายวันศุกร์นี้

อาจารย์ Ino Nobuyoshi จะเป็นผู้เขียนบทโดยรวม, อาจารย์ Kim Sejoon เป็นผู้ออกแบบตัวละคร, อาจารย์ Moriki Yasuhiro เป็นผู้ออกแบบเครื่องจักร และ อาจารย์ Imanoya Kiyoshi เป็นผู้วาดฉบับมังงะ และมังงะจะลงตีพิมพ์ในนิตยสารอย่างเป็นทางการในนิตยสาร Gundam Ace ฉบับเดือนสิงหาคมที่มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 26 มิถุนายน ปี 2019

มังงะภาคใหม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคท์ ‘F90 A to Z’ ของทาง Bandai ซึ่งจะมีการจำหน่ายกันพลาด้วย

ส่วนมังงะ Mobile Suit Gundam F90 ภาคดั้งเดิม ได้ทำการตีพิมพ์ในปี 1990-1991 และมีรวมเล่มทั้งหมด 1 เล่ม

Source: Monthly Gundam Ace June issue and magazine’s Twitter account

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*