Matsuoka Yoshitsugu ได้รับการบันทึกชื่อลงกินเนสบุ๊ค จากซีรีส์ DanMachi ?!

Share

เกมสำหรับมือถือสมาร์ทโฟน Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Memoria Freese หรือ DanMemeo ได้รับการจดบันทึกชื่อในงานอีเวนท์ ‘DanMachi: 2019 มันผิดรึงไงที่เราจะจัดงานอีเวนท์ครบรอบสองปี จัดขึ้นร่วมกับ DanMachi TV กับเกม DanMemo’ ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2019 ที่ คุณ Matsuoka Yoshitsugu ผู้พากย์เสียง เบ] คราเนลล์ ได้รับการบันทึกชื่อลงในกินเนสบุ๊ค ในฐานะ ‘นักพากย์ที่ทำการบันทึกบนพูดด้วยตัวคนเดียวบนเกมสำหรับโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลก’

ทางกินเนสบุ๊คได้ระบุต่อผู้เข้าร่วมงานอีเวนท์ว่า ทางทีมงานของกินเนสได้ยืนยันว่า คุณ Matsuoka ได้พูดคำพูดไปราว 10,175 คำ ภายในตัวเกม ซึ่งเทียบเท่ากับการฉายอนิเมะจำนวน 2 คูร์ (Cour) หรือถ้าคิดเป็นตอนก็จะได้จำนวน 24 ตอน และคุณ Matsuoka ก็ได้รับใบประกาศนียบัตรจากเหตุการ์ครั้งนี้

 

Crunchyroll, Sumitomo Corporation และ GREE ได้เปิดให้บริการเกม Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Memoria Freese เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2018

ทาง J.C. Staff ได้ทำการดัดแปลงไลท์โนเวลที่เขียนโดย คุณ Omori Fujino ที่ได้คุณ Yasuda Suzuhito มาเขียนภาพประกอบ เพื่อสร้างเป็นอนิเมะที่ออกฉายครั้งแรกในปี 2015 ก่อนที่จะมีการดัดแปลงไลท์โนเวล มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค Sword Oratoria ซึ่งเป็นไลท์โนเวลสปินออฟ มาสร้างเป็นอนิเมะออกฉายครั้งแรกในเดือนเมษายน ปี 2017 ก่อนที่จะมีการสร้างภาพยนตร์อนิเมะ มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน: Arrow Of The Orion ที่ออกฉายครั้งแรกในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปี 2019

อนิเมะ มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ซีซั่นที่สอง กำลังจะเริ่มฉายในวันที 17 เดือนกรกฎาคม ปี 2019 นี้

Source: Comic Natalie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*