Children Of The Sea รุกะผจญภัยโลกใต้ทะเล คว้ารางวัลจากงานเทศกาล Bucheon International Animation Festival

Share

เทศกาลอนิเมชั่นนานาชาติ Bucheon International Animation Festival ประจำปี 2020 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา โดยภาพยนตร์เรื่อง Children Of The Sea รุกะผจญภัยโลกใต้ทะเล ของผู้กำกับ Watanabe Ayumu กับทาง Studio 4°C คว้ารางวัลใหญ่จากสาขาภาพยนตร์อนิเมชั่นนานาชาติ (International Competition – Feature Film) และภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวยังคว้ารางวัลด้านเพลงประกอบมาด้วย

ส่วนภาพยนตร์เรื่อง Promare ของผู้กำกับ Imaishi Hiroyuki ของทาง Studio Trigger กับทาง XFLAG ได้รับรางวัลยอดนิยมจากผู้ชมในสาขาการแข่งขันเดียวกัน และ True North ภาพยนตร์อนิเมชั่นร่วมทุนของประเทศญี่ปุ่นกับอินโดนีเซีย ก็ได้รับรางวัลโดดเด่นเป็นพิเศษ (Special Distinction) จากการประกวดในสาขาภาพยนตร์อนิเมชั่นนานาชาติเช่นกัน

นอกเหนือจากนั้น Ghost in the Shell: Ghost Chaser ภาพยนตร์อนิเมะ VR ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ (Jury Prize) ในการประกวาดสาขา VR นานาชาติ (International Competition – VR) กับภาพยนตร์สั้น Polka-dot Boy ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส-เยอรมัน ที่มีคุณ Nihei Sarina เป็นผู้กำกับ สามารถคว้ารางวัลโดดเด่นเป็นพิเศษ จากการประกวดรางวัลสาขาภาพยนตร์สั้นอนิเมชั่นนานาชาติ (International Competition – Short Film) เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์อนิเมชั่นขนาดสั้นเรื่อง Just A Guy ของผู้กำกับ Hara Shoko ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่นกับเยอรมัน ก็ได้รับรางวัลเดียวกัน

เทศกาลอนิเมชั่นนานาชาติ Bucheon International Animation Festival เป็นงานเทศกาลในสายอนิเมชั่นที่จัดขึ้นทุกปีในประเทศเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี 1999 ตัวงานเทศกาลจนอกจากจะมีการแข่งขันแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตงานอนิเมชั่นจากทั่วโลกมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง ตัวงานในปี 2020 จัดขึ้นในช่วงวันที่ 23-27 ตุลาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา

Sources: BIAFAnimation Business Journal (Tadashi Sudo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*