Sony Of America ทุ่มเงินลงทุนราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริการรับชมรายการออนไลน์ Bilibili ของประเทศจีน

Share

ทาง Sony ได้ประกาศข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ปี 2020 ที่ผ่านมาว่า Sony Of America จะทำการจ่ายเงินลงทุนราว 400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อทำการซื้อหุ้นจำนวนสิบเจ็ดล้านสามแสนหุ้น จากบริษัทบริการรับชมรายการออนไลน์ Bilibili ของประเทศจีน หุ้นจำนวนดังกล่าวถือเป็นจำนวน 4.98% ของหุ้นทั้งหมดของทาง Bilibili เพื่อทำการร่วมมือในการบุกตลาดบันเทิงของประเทศจีน รวมไปถึงานอนิเมะชั่นและเกมมือถือหลังกจากที่มีการเซ็นสัญญารเสร็จสิ้นแล้ว

Bilibili เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 และเป็นผู้ให้บริการฉายอนิเมะใหญ่ที่สุดในประเทศจีน แซงหน้าทั้ง TencentVideo และ iQIYI บริษัทดังกล่าวได้ทำการฉายอนิเมะจำนวนหลายเรื่องและยังร่วมลงทุนในการสร้างอนิเมะอีกจำนวนหนึ่ง ทางเว็บไซต์ยังมีอนิเมชั่นของประเทศจีนฉายรวมถึงมีการเปิดให้ผู้ใช้งานอัพโหลดผลงานขึ้นบนเว็บ ทางเว็บเก็บค่าบริการทั้งโฆษณาและค่ารับชมรายการแบบเพย์-เพอร์-วิว

ก่อนหน้านี้บริษัทผู้จัดจำหน่ายอนิเมชั่นในอเมริกาอย่าง Funimation กับทาง Bilibili ได้ประกาศร่วมงานเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อนิเมะร่วมกันในเดือนมีนาคม ปี 2019 การร่วมมือกันครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะทำการซื้อสิทธิ์การฉายอนิเมะร่วมกัน ‘ในช่วงหลายปีข้างหน้านี้’ ทั้งสิทธิ์ในการฉายออกอากาศทางโทรทัศน์, บริการรับชมรายการออนไลน์, การขายแบบดิจิตัล. การขายแบบแผ่น, เกม, และสินค้าจากอนิเมะ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

ทางบริษัท Aniplex ซึ่งเป็นบริษัทลูกของทาง Sony Music Entertainment ได้ทำการเปิดบริษัทสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2019 โดยมีความมุ่งหวังที่จะทำการ ผลิตอนิเมชั่นในประเทศจีน ‘อย่างเต็มรูปแบบ’ รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ ในประเทศจีนด้วย ทาง Aniplex ได้เริ่มวางแผนงานนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2019

Sources: Variety (Patrick Frater), Sony via Hachima Kikō

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*