Naoki Serizawa กำลังเขียนมังงะ ที่ถูกวางแผนสร้างเป็นเกมกับอนิเมะ

Share

อาจารย์ Naoki Serizawa ได้เปิดเผยผ่านทวิตส่วนตัวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ว่า ตัวของเขากำลังวาดการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ถูกวางโครงการสร้างป็นเกมกับอนิเมะ หลังจากที่เขาออกแบบตัวละครให้โครงการดังกล่าวไปแล้ว

อาจารย์ Serizawa ประกาศข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าตัวของเขาเป็นผู้ออกแบบตัวละครให้กับเกมและอนิเมะที่ยังไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งทวิตของอาจารย์ไม่ระบุว่าเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่

ผลงานปัจจุบันของอาจารย์ Serizawa มังงะเรื่อง Psycho Bank ที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Young Magazine ของทาง Kodansha และเรื่อง Mama wa Sports Doctorในนิตยสาร Manga Goraku ของทาง Nihon Bungeisha

อาจารย์ Serizawa เขียนมังงะเรื่อง Biohazard: heavenly island ลงในนิตยสาร Shonen Champion รายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2015 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 และอาจารย์ Serizawa ยังเขียนมงงะเรื่อง Billion Dogs ที่มี อาจารย์ Muneyuki Kaneshiro เป็นผู้แต่งเรื่อง ซึ่งวางขายเล่มสี่ที่เป็นเล่มอวสาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 ในประเทศไทย Biohazard: heavenly island มีทาง รักพิมพ์ เป็นผู้จัดทำฉบับภาษาไทย

ผลงานก่อนหน้านั้นของอาจารย์ Serizawa คือเรื่อง Bio Hazard: Marhawa Desire ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาก่อนเข้าเกม Bio Hazard / Resident Evil ภาค 6 อย่างเป็นทางการและตีพิมพ์อยู่บนนิตยสาร CapBom! ของทาง CAPCOM ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2013 ซึ่งทางวิบูลย์กิจเป็นผู้จัดทำ Bio Hazard: Marhawa Desire ฉบับภาษาไทย ส่วนงานก่อนหน้านั้นอย่าง Sarulock หนุ่มเอ๊าะสะเดาะล็อค มีทางบูรพัฒน์เป็นผู้จัดทำเล่มภาษาไทย และถูกสร้างเป็นละครทีวีเมื่อปี 2009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*