Romance Dawn มังงะต้นฉบับของ One Piece กำลังจะถูกสร้างเป็นอนิเมะ

Share

เว็บไซต์ทางการซีรีส์ One Piece ได้ออกประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า Romance Dawn ที่เป็นมังงะต้นฉบับก่อนจะถูกปรับมาเป็น One Piece ในภายหลังกำลังจะได้รับการสร้างเป็นอนิเมะ หลังจากที่มังงะเรื่องดังกล่าวเคยตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นของอาจารย์เออิจิโร่ โอดะ Wanted โดยอนิเมะตอนดังกล่าวมีกำหนดการฉายในวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2019 ในช่วงเวลา 9.30 น. อันเป็นสล็อตเวลาฉายปกติของอนิเมะเรื่อง One Piece และการสร้างเป็นอนิเมะครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 20 ปีของอนิเมะเรื่อง One Piece ซึ่งเขียนมาตั้งที่ออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ปี 2019

Romance Dawn เป็นผลงานต้นแบบก่อนที่จะพัฒนาเรื่องมันเป็น One Piece ในภายหลัง อาจารย์โอดะ เคยเขียนมังงะ Romance Dawn เป็นจำนวนสองตอนและเป็นเรื่่องของโจรสลัดคนละกลุ่มลงตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Shonen Jump รายสัปดาห์ ฉบับพิเศษประจำฤดูร้อน กับ ฉบับที่ 41 ของปี 1996 ทั้งสองตอนมี มังกี้ ดี ลูฟี่ เป็นตัวเอก แตส่วนที่เหลือจะแตกต่างกับตัว One Piece ที่เริ่มตีพิมพ์ในปี 1997 โดยที่อาจารย์โอดะตั้งชื่อเรื่องไว้ว่า Romance Dawn และตัวมังงะทั้งสองตอนถูกรวมเล่มในหนังสือ Wanted กับ One Piece Red

ทั้งนี้ Romance Dawn ในฉบับที่เคยตีพิมพ์ลงใน One Piece Red เคยถูกสร้างเป็นอนิเมะแล้วเมื่อปี 2007

Source: One Piece‘s website

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*