พิพิธภัณฑ์ Type-Moon จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 5 มิถุนายน ปี 2020

Share

พิพิธภัณฑ์ของ Type-Moon จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 5 มิถุนายน ปี 2020 หลังจากปิดทำการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 2020 ตัวพิพิธภัณธ์ซึ่งเป็นการฉลองเฟรนไชส์ Fate/Stay Night ครบรอบอายุ 15 ปี เดิมทีมีแผนการจัดแสดงที่ Sony Music Roppongi Museum ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม ปี 2019 ถึง วันที่ 5 เมษายน ปี 2020 และในตอนนี้ปรับวันสิ้นสุดงานไปเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม ปี 2020 แทน

จะมีการปรับเปลี่ยนกฎในการเข้าชมงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเว้นระยะหาทางสังคม โดยจะเปิดตั๋วให้ผู้ชมเพียงแค่ครึ่งเดียวจากกำหนดการณ์เดิม และสามารถซื้อตั๋วผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือทาง Lawson Ticket เท่านั้น จำนวนเวลาสูงสุดที่ผู้เข้าชมอยู่ที่คนละ 1 ชั่วโมง จากเดิมที่เคยกำหนดไว้คนละ 2 ชั่วโมง และผู้เข้าชมงานจะต้องสวมหน้ากากตลอดการเข้ารับชม หากผู้เข้าชมงานมีไข้หรือมีอาการไอจะถูกกันตัวไม่ให้เข้าชมงาน และจะมีการวัดอุณหภูมิของผู้เข้าชมงานทุกคนอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ของ Type-Moon เข้าสู่ช่วง ‘Heaven’s Feel’ หลังจากที่เปิดทำการช่วง ‘Fate’ ในช่วงวันที่ 20 ธันวาคม ปี 2019 – 20 มกราคม ปี 2020 ส่วนช่วง ‘Unlimited Blade Works’ เปิดทำการในช่วงวันที่ 23 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ ปี 2020

Source: Type-Moon Museum

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*