ทางการของญี่ปุ่นกำหนดแนวทางการจัดงานอีเวนท์, คอนเสิร์ต หลังจากการปลดภาวะฉุกเฉิน

Share

รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นได้ทำการวางกฎเกณฑ์ชั่วคราวให้กับการจัดงาน คอนเสิร์ท, อีเวนท์, และกิจกรรมอื่นๆ หลังจากมีการปลดภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 26 พฤษภาคม ปี 2020 นี้ โดยจะมีการจำกัดจำนวนไม่เกิน ผู้ที่เข้าร่วมงานคอนเสิร์ท, อีเวนท์, และกิจกรรมอื่นๆ ตามข้อกำหนดดังนี้ อนญาตุให้จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุด 100 คน (หรือ 200 คน สำหรับงานกลางแจ้ง) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน และจะมีการอนุญาตให้จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุด 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นไป ก่อนที่จะอนุญาตให้จัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานสูงสุด 5,000 คน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม เป็นต้นไป ตามมาด้วยเปิดให้จัดงานโดยไม่มีการกำหนดจำนวนคนเข้างานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2020 เป็นต้นไป

แต่ก็ยังมีเงื่อนไขให้การจัดงานอีเวนท์ในร่มต่างๆ เปิดให้มีผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุด 50% ของความจุสถานที่จัดงาน โดยข้อกำหนดนี้จะดำเนินให้ใช้งานต่อไปแม้ว่าจะผ่านพ้นวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2020 ไปแล้ว ส่วนอีเวนท์กลางแจ้งนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมงานจะต้อง ‘รักษาระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรหากสามารถทำได้’ นอกจากนี้ ในส่วนของการแข่งขันกีฬาจะกลับมาให้จัดการแข่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน แต่จะต้องทำการจัดงานแบบไม่มีผู้ชมไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม

จะมีการเปิดให้เดินทางไปจังหวัดต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี 2020 อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังร้องขอให้ผู้คนไม่เดินทางเข้าหรือออกจากจังหวัดโตเกียว, คานางาวะ, ไซตามะ, จิบะ, และ ฮอกอไกโด จนกว่าจะถึงวันที่ 19 มิถุนายน ส่วนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้กลับมาเปิดทำการปกติได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน นี้ ส่วนการเดินท่องเที่ยวข้ามจังหวัดให้เริ่มต้นได้ในวันที่ 19 มิถุนายน และจะมีการยกเลิกข้อห้ามการเดินทางการท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้เน้นย้ำว่าข้องบังคับดังกล่าวไม่มีการลงโทษทางกฎหมายแต่อย่างใด และทางหน่วยงานบริหารท้องถิ่นสามารถขอความร่วมมือของประชาชนกับนักธุรกิจท้องถิ่นได้ตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด ตัวอย่างเช่น ทางจังหวัดโตเกียวได้ขอให้บริการไลฟ์เฮาส์ในจังหวัดปิดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และถ้ามีแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ทางรัฐบาลอาจจะทำการเลื่อนการใช้งานข้อห้ามให้ยาวขึ้นหรือปรับเปลี่ยนข้อแนะนำต่างๆ ให้เข้มข้นขึ้น

นายกรัฐมนตรี Abe Shinzo ได้ประกาศปลดภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2020 ซึ่งการประกาศยกเลิกดังกล่าวถือว่าเป็นการยกเลิกก่อนกำหนดเวลาดั้งเดิมคือวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงหกวัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ปี 2020 ทางจังหวัดโตเกียวได้ออกโรดแม็ปในการเปิดเมืองที่แบ่งขั้นตอนเป็นสามเฟส ในเฟสแรกหลังจากหลังจากการประกาศปลดภาวะฉุกเฉินแล้ว สถานที่อย่าง พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, โรงเรียน, สนามกีฬา, และสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะการใข้งานที่ใกล้เคียงกันจะเปิดให้บริการแต่จะไม่มีการจัดที่นั่งให้กับผู้เยี่ยมชมจนจนกว่าจะเข้าเฟสที่สอง ส่วนการจัดงานต่างๆ นั้น จะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานสูงสุดอยู่ที่ 50 คน ในช่วงเฟสที่ 1, 100 คน ในช่วงเฟสที่สอง, และ 1,000 คน ในช่วงเฟสที่ 3 ทางจังหวัดโตเกียวยังขอความร่วมมือให้ ไลฟ์เฮาส์, ร้านอาหารที่มีบริการให้ความบันเทิง (อาทิ ไนท์คลับ), ร้านคาราโอเกะ, ฟิตเนส, และสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องทำการปิดให้บริการจนถึงช่วงเฟสที่ 3

นายกรัฐมนตรี Abe ได้ทำการประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ โตเกียว, คานางาวะ, ไซตามะ, จิบะ, โอซาก้า, เฮียวโงะ, และ ฟุกุโอกะ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เมษายน จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 2020 ก่อนที่คุณ Nishiwaki Takatoshi นายกเทศมนตรีของจังหวัดเกียวโตได้ร้องขอในวันที่ 10 เมษายน ปี 2020 เพื่อให้ประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดเกียวโต ตามมาด้วยการที่คุณ Omura Hideaki นายกเทศมนตรีของจังหวัดไอจิจะร้องขอในลักษณะแบบเดียวกันเมื่อวันที่ 15 เมษายน ก่อนจะประกาศให้จังหวัดตัวเองเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินเอง ในวันที่ 17 เมษายน ปี 2020 ส่วนจังหวัดฮอกไกโด ได้ทำการเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินภายในจังหวัดเป็นเวลาสามสัปดาห์ ก่อนจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินในวันที่ 19 มีนาคม ปี 2020 และตามมาด้วยการประกาศเข้าภาวะฉุกเฉินอีกครั้งในวัน 12 เมษายน ปี 2020

จากนั้นนายกรัฐมนตรี Abe ได้ทำการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในวันที่ 16 เมษายน ปี 2020 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 2020 และเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินนี้ ทางนายกรัฐมนตรี Abe ได้ตั้งคณะกรรมการฉุกเฉินที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประกาศ และเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีการประกาศขยายภาวะฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2020 แต่ก็ได้ตัดสินใจให้ พื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นอออกจากภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 2020 คงเหลือไว้อีก 8 จังหวัดที่ยังคงอยู่ในภาวะฉุกเฉินได้แก่ โตเกียว, โอซาก้า, เกียวโต, จิบะ, ไซตามะ, คานางาวะ, เฮียวโงะ, ฮอกไกโด

จากรายงานจนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม ปี 2020 ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 16,550 เคส (รวมถึงผู้ติดเชื้อจำนวน 712 เคส จากเรือ Diamond Princess) และมีผู้เสียชีวิต 820 ราย (รวมถึง 13 ราย จากเรือ Diamond Princess)

Sources: Mainichi ShimbunNHK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*