รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายปีคุ้มครองลิขสิทธิ์ นิยาย และ ดนตรี หลังจากผู้แต่งเสียชีวิตไปเป็น 70 ปี

Share

หนังสือพิมพ์ธุรกิจ Nikkei รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นให้มีการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานงนิยาย หรือ ดนตรี จากเดิมที่จะคุ้มครองสิทธิ์หลังการเสียชีวิตของผู้แต่ง 50 ปี ให้เป็น คุ้มครองสิทธิ์หลังการเสียชีวิตของผู้แต่ง 70 ปี แทน (ลักษณะเดียวกับที่อเมริกาพยายามผลักดันอยู่)

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ ถือว่าญี่ปุุ่นได้พยายามขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ Trans-Pacific Partnership (TPP) หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่ต้องการสร้างมาตรฐานการค้าและกฎระเบียบร่วมกันในเรื่องการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ

 

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศที่เข้าร่วมเซ็นข้อตกลง TPP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 และได้รับสัตยาบันเป็นสมาชิกในเดือนมกราคมปี 2017 อย่างไรก็ตามข้อตกลง TPP จะต้องมีประเทศอย่างน้อย 6 ประเทศที่มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงกว่า 85% เพื่อให้ข้อตกลงตามสัตยาบันมีผลบังคับใช้ ทว่าจากการเมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมพ์ ได้ทำการลงนามถอดถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลงดังกล่าว ทำให้การใช้งาน TPP นี้ ถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม

รัฐบาลญี่ปุ่นยังพยายามหาช่องทางที่จะดำเนินการ ตามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับอียู หรือ Japan- EU Economic Partnership Agreement (EPA) ที่มีข้อสรุปไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะมีการตกลงเรื่องการค้าแบบอื่นๆ แล้ว EPA ก็มีความพยายามหาทางขยายระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น 70 ปี ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นตั้่งเป้าให้ TPA กับ EPA มีผลบังคับใช้ในปี 2019

กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเคยทำการพิจารณาปรับแก้กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปี 2015 และในช่วงเวลาสามเดือนก่อนที่จะเซ็นสัญญา TPP ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2016

การแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นในปี 2003 ได้การขยายเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เป็น 70 ปีนับตั้งแต่ออกฉาย จากเดิมที่เคยมีกำหนดคุ้มครองแค่เพียง 50 ปี

Source: Nikkei via Hachima Kikō; Image via Encyclopædia Britannica

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*