Aniplus Asia ประกาศฉายภาพยนตร์ Attack On Titan: Chronicle ในวันที่ 17-18 ตุลาคม ปี 2020

Share

Aniplus Asia ประกาศฉายภาพยนตร์เรื่อง Attack on Titan: Chronicle ภาพยนตร์ที่เป็นการรวมเอาเนื้่อเรื่องของอนิเมะทั้งสามซีซั่นมาบอกเล่าในภาพยนตร์เรื่องเดียว

โดยภาพยนตร์ดังกล่าวจะทำการฉายในช่วงวันที่ 17-18 ตุลาคม ปี 2020 ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน ในเวลา 12.00 น. และ 15.30 น.

ภาพยนตร์ Attack On Titan: Chronicle เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม ปี 2020 เพื่อเป็นการต้อนรับอนิเมะ ผ่าพิภพไททัน ซีซั่นใหม่ที่มีกำหนดฉายในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2020 นี้

อาจารย์ Isayama Hajime เขียนมังงะเรื่อง ผ่าพิภพไททัน ครั้งแรกในนิตยสาร Bessatsu Shonen Magazine เมื่อปี 2009 ก่อนจะถูกนำไปสร้างเป็นทีวีอนิเมะ มังงะภาคแยก, นิยายภาคแยก, อนิเมะภาคแยก, ซีรี่ส์คนแสดงภาคแยก, ภาพยนตร์คนแสดง อนิเมะตอนพิเศษ, นิยายกราฟิกที่กล่าวถึงเรื่องสั้นจากนักเขียนชาวตะวันตก

Source: Aniplus-Asia’s Press Release

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*