‘Romance Dawn’ อนิเมะตอนพิเศษเพื่อฉลอง 20 ปี ของ One Piece ปล่อยตัวอย่างออนไลน์แล้ว

Share

YouTube ทางการของซีรีส์ One Piece ได้ปล่อยตัวอย่างโฆษณาของ Romance Dawn อนิเมะฉลอง 20 ปี ของ One Piece เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

Romance Dawn เป็นการนำเอามังงะที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นของอาจารย์เออิจิโร่ โอดะ Wanted มาดัดแปลงเป็นอนิเมะที่มีกำหนดการฉายในวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2019 ในช่วงเวลา 9.30 น. อันเป็นสล็อตเวลาฉายปกติของอนิเมะเรื่อง One Piece และการสร้างเป็นอนิเมะครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 20 ปีของอนิเมะเรื่อง One Piece

มังงะ Romance Dawn เป็นผลงานต้นแบบก่อนที่จะพัฒนาเรื่องมันเป็น One Piece ในภายหลัง อาจารย์โอดะ เคยเขียนมังงะ Romance Dawn เป็นจำนวนสองเวอร์ชั่น ลงตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร Shonen Jump รายสัปดาห์ ฉบับพิเศษประจำฤดูร้อน กับ ฉบับที่ 41 ของปี 1996 ทั้งสองตอนมี มังกี้ ดี ลูฟี่ เป็นตัวเอก แต่เนื้อเรื่องส่วนที่เหลือจะแตกต่างกับตัว One Piece ที่เริ่มตีพิมพ์ในปี 1997 โดยที่อาจารย์โอดะตั้งชื่อเรื่องไว้ว่า Romance Dawn และตัวมังงะทั้งสองตอนถูกรวมเล่มในหนังสือ Wanted กับ One Piece Red

The version of the “Romance Dawn” manga that appeared in the One Piece Red data book previously received an anime adaptation in 2008.

Source: One Piece‘s YouTube channel

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*