ตลาดมังงะในญี่ปุ่นเติมโตขึ้น 1.9% ในช่วงปี 2018

Share

สมาคมนิตยสารญี่ปุ่น และ สำนักพิมพ์ และ บรรณาธิการ หรือ All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association (AJPEA) ได้ปล่อยรายงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 2019 ที่ประเมินผลว่ายอดขายของมังงะแบบเล่มพิมพ์กับแบบดิจิตัลมียอดขายรวมกันมากขึ้น 1.9% ในปี 2018 มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 441,400 ล้านเยน หากเทียบกับปี 2017 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 433,000 ล้านล้านเยน

ยอดขายมังงะแบบเล่มพิมพ์ (ไซส์ทันโคบัง) มีมูลค่า 1,588 ล้านล้านเยน ซึ่งลดลงจากปี 2017 ราว 4.7% แต่ในขณะที่ยอดขายเล่มพิมพ์จริงลดลง 8,240 ล้านเยน สวนทางกับทางยอดขายแบบดิจิตัล ที่ทำยอดได้ถึง 196,500 ล้านเยน ซึ่งเพิ่มจากปี 2017 14.8% และนิตยสารมังงะแบบดิจิตัลทำยอดได้ถึง 3,700 ล้านเยน ที่สูงกว่าปี 2017 2.8%

ภาพรวมของตลาดมังงะปี 2018 ตกเป็นของมังงะดิจตัล 44.9% ในปี 2018 และรายได้ดังกล่าวนี้ไม่ได้นับรวมเอาส่วนรายได้จากการตลาดดิจิตัลทั้งการรับโฆษณา หรือการรับค่าบริการจากการใช้งานแอพลิเคชั่น

ทาง AJPEA เคยปล่อยรายงานช่วงเดือนธันวาคมปี 2017 ที่คาดการณ์ว่ายอดขายมังงะแบบเล่มพิมพ์ในช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายนของปีดังกล่าวมียอดตกลงราว 12%

Sources: AJPEAHON.jp (Ryō Takano)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*