รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนบล็อกเว็บไซต์อ่านมังงะผิดกฎหมาย

Share

หนังสือพิมพ์ Mainichi Shimbun รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศทืการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการอัพโหลด มังงะ,นิตยสาร และเนื้อหาประเภทอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ รายงานดังกล่าวยังระบุว่าทางรัฐบาลจะทำการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อต้านอาชญากรรม
พร้อมจะมีการแถลงการณ์ข้อกำหนดต่างๆ ภายในเเดือนนี้

ตามรายงานข่าวระบุว่าทางรัฐบาลวางแผนที่จะระบุชัดถึงเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์สามแห่ง ซึ่งสองแห่งเชื่อว่าทำการอยู่ในประเทศจีนกับประเทศอื่นๆ และแม้ว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและปราบปราม แต่เว็บเหล่านั้นก็ยังคงสามารถเปิดรับชมได้ภายในประเทศญี่ปุ่น

รายงานของ Mainichi Shimbun ยังระบุว่ายังไม่ข้อกฎหมายใดที่ทางรัฐสามารถร้องขอให้ผู้บริการอินเตอร์เน็ตสามารถทำการบล็อกเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้ และกากระทำดังกล่าวอาจจะเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือการเซ็นเซอร์ได้ ตามที่มาตราข้อที่ 21 ของรัฐธรรมนูญประเทศญี่ปุ่นได้ระบุเอาไว้ว่า “เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกลุ่ม ตลอดจนการพูดจาปราศัย, การแสดงผ่านสื่อต่างๆ จะได้รับอนุญาต จะไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆ หรือมีการปิดบังด้วยการขัดขวางการสื่อสาร ”

อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลหมายที่จะใช้ข้อถกเถียงว่า การละเมิดลิขสิทธินั้นเป็นการทำร้ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตเนื้อหาต่างๆ ทำให้สามารถบล็อกเว็บไซต์เหล่านั้นได้เพื่อ “หลีกเลี่ยงภายคุกคามในปัจจุบัน” ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุ่น

ตามรายงานข่าวยังพูดถึงการเข้าชมเว็บไซต์สามเว็บที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในตอนที่เว็บนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และทำให้ยอดขายมังงะแบบดิจิตอลในเดือนดังกล่าวมียอดลดลง หลงจากที่ยอดดังกล่าวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2012 ทาง สมาคมจำหน่ายเนื้อหาออกต่างประเทศ (Content Overseas Distribution Association หรือ CODA) ได้รายงานกับทางรัฐบาลว่า ในช่วงเดือนกันยายนปี 2017 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ประเทศญี่ปุ่นเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านเยน

ทางรัฐบาลกำลังพิจารณากฎหมายเข้าดำเนินการกับกลุ่ม “เว็บไซต์ปลิง” ที่ทำการลงลิงค์เพื่อให้เข้าต่อไปยังเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย

เลขาธิการใหญ่ของคณะรัฐมนตรี Yoshihide Suga (รูปขวาบน) ประกาศในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมาว่าทางรัฐบาลกำลังพิจารณาทุกหนทางการต่อสู้กับเว็บไซต์มังงะผิดลิขสิทธิ์รวมถึงขั้นตอนการบล็อกเว็บที่พูดถึงในข่าวนี้

Source: The Mainichi Shimbun (link 2, Katsuya Takahashi), The Mainichi via Hachima Kikō

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*