รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะลดเงื่อนไขการขอวีซ่าทำงานสำหรับสายงานอนิเมชั่น

Share

รัฐบาลญี่ปุ่นวาางแผนที่ผ่อนผันวีซ่าการทำงานสำหรับชาวต่างประเทศลง โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างประเทศที่ทการศึกษาอยู่ตามมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทางในญี่ปุ่น ทางด้านอนิเมชั่น, ออกแบบ และ ทำอาหาร

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ก่อตั้ง “Cool Japan Talent Raising Investigation Commission” (คณะกรรมการ Cool Japan ตรวจสอบผู้มีทักษะเพิ่มเติม) เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในวงการต่างๆ และตั้งแต่สิ้นเดือนนี้ทางคณะกรรมการจะทำการสำรวจสถานบันธุรกิจและสถาบันศึกษาเพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนการขอวีซ่าในช่วงต้นปีนี้

กฎหมายของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ได้ตั้งข้อแม้ที่เข้มงวดสำหรับคนต่างชาติในการทำงานแต่ละอาชีพสาขา ประกอบด้วย อนิเมชั่น, แฟชั่น และ การทำอาหาร นักเรียนนักศึกษาต่างชาติหลายคนจบการศึกษาจากสถาบันภายในประเทศญี่ปุ่นและได้รับข้อเสนอในการทำงานจากบริษัทญี่ปุ่นแต่ถูกปฏิเสธในการขอวีซ่าเพื่อที่จะทำงานในประเทศไป

ถ้าอิงจากข้อบังคับในป้จจุบันนี้การเข้าไปทำงานในบางสาขาจะต้องมีความรู้หรือทักษะเฉพาะทางที่ตรงจุดเท่านั้นถึงจะขอวีซ่าทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากชาวต่างชาติผู้จบการศึกษาจากอาชีวศึกษาในญี่ปุ่นต้องการจะทำงานในธุรกิจสิ่งทอ พวกเขาจะสามารถขอวีซ่าได้เฉพาะสายงานระดับสูงอย่าง เป็นดีไซน์เนอร์ หรือเป็นผู้วางแผนจำหน่ายสินค้า แต่จะไม่สามารถขอวีซ่าการทำงานสำหรับงานระดับง่ายกว่านั้นอย่างการเป็นคนทอผ้าหรือคนย้อมผ้าได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้กลับมาคิดถึงขั้นตอนที่ “ตรงกับความเป็นจริง” มากขึ้น อย่างเช่นการสนับสนุนให้เปิดช่วง ‘ฝึกงาน’ สำหรับพนักงานต่างชาติที่สามารถให้ทำงานระดับเต็มเวลาราวหนึ่งถึงสองปี เพื่อที่คนที่ผ่านการฝึกงานนี้สามารถไปขอวีซ่าทำงานต่อได้ง่ายขึ้น

การปรับเปลี่ยนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมตรี อาเบะ ชินโซ ต้องสร้างก่อตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ธุรกิจบางประกาศอย่าง ธุรกิจสุขภาพหรือเกษตรกรรม จะได้รับข้อยกเว้นบางประการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นและอีกหลายๆ ประเทศต่างสนับสนุนโครงการ “Cool Japan” และร่วมโปรโมทวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่นอย่าง อนิเมะ กับ มังงะ ไปยังต่างระเทศมากขึ้น โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ว่าความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจและการต่างประเทศของญี่ปุ่นมีอยู่ในฝั่ง อนิเมะ, มังงะ, ภาพยนตร์, แฟชั่น และสาขาวิชาศิลปะความบันเทิงอื่นๆ ของญี่ปุ่น

Source: Jiji via Yaraon!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*