ยอดขายแผ่นอนิเมะโดยรวมในประเทศญี่ปุ่นลดลง 24% ในปี 2018

Share

สมาคมวิดีโอซอฟตท์แวร์ประเทศญี่ปุ่น หรือJapan Video Software Association (JVA) ได้ปล่อรายงานสถิติยอดขายแผ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนธันวาคม ปี 2018

รายงานระบุว่ายอดขายแผ่น DVD และ Blu-Ray ในท้องถิ่นสำหรับผู้ชมทั่วไป ไม่นับรวมร้านเช่า ทำรายได้สูงถึง 32,557 ล้านเยน ลดลงจากปี 2017 ที่ทำรายได้อยู่ที่ 42,931 ล้านเยน คิดเป็น 24.2% (การเก็บข้อมูลนี้นับเฉพาะอนิเมะที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นและผู้ที่มีอายุมากกว่า ไม่นับรวมอนิเมะจากต่างประเทศ และอนิเมะที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเด็ก)

ในยอดขายแผ่นเหล่านั้น ยอดของแผ่น Blu-Ray ลดลง 21.1% และยอดขาย DVD ลดลง 34.8% โดยที่่แผ่น Blu-Ray ทำยอดขายแผ่นคิดเป็น 80.7% ของยอดขายทั้งหมด ส่วน DVD มียอดขายเพียง 19.3% เท่านั้น และยอดขายของแผ่นอนิเมะ ทำยอดได้ 22.9% จากยอดขายแผ่นสำหรับรับชมที่บ้านในทุกตลาด

ยอดขายแผ่นอนิเมะสำหรับเด็กที่ผลิตภายในประเทศมียอดลดลง 28.6% จากปี 2017 ทำยอดได้เพียง 1,436 ล้านเยน ซึ่งเป็นยอดขายเพียง 1% ของตลาดขายแผ่นทั้งหมดเท่านั้น

ยอดการเช่าแผ่น DVD และ Blu-Ray สำหรับผู้ชมทั่วไป ลดลง 16.5% จากปี 2018 เหลืออยู่เพียง 5,675 ล้านเยน ส่วนยอดการเช่นแผ่นอนิเมะสำหรับเด็กนั้นตกลง 19.3% เหลือเพยีง 1,437 พันล้านเยน

โดยภาพรวมแล้ว ยอดขายแผ่นสำหรับผู้ชมตามบ้านลดลง 5.1% เหลือดยอดอยู่เพียง 170,084 ล้านเยน หากเทียบกับปี 2017 ยอดขาย DVD ลดลง 7.3% และ ยอดขาย Blu-Ray ยอดขายลดลง 2.7% โดย DVD ทำยอดขายโดยรวมทั้งตลาดอยู่ที่ 51.8% และ Blu-Ray ทำยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 48.2%

ยอดขายแผ่น DVD และ Blu-Ray อนิเมะที่ผลิตในประเทศสำหรับผู้ชมทั่วไป โดยไม่นับรวมยอดจากการเช่า ในปี 2017 มียอดมากขึ้นจากปี 2016 อยู่ 2.6% อันเป็นผลพวงมาจากยอดการขายแผ่นจากอนิเมะเรื่องนิยมอย่าง your name. และ แค่วาดฝันให้โลกสวย ส่วนในปี 2016 ยอดขายแผ่นมีจำนวนลดลงจากปี 2015 อยู่ที่ 15.8%

ปี 2017 เป็นปีแรกนับตั้งแต่ปี 1987 ที่ยอดขายแผ่นโดยรวมมียอดรวมต่ำกว่า 200,000 ล้านเยน ซึ่งยอดขายแผ่นในญี่ปุ่นมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2005 หลังจากเคยทำยอดขายสูงสุดอยู่ที่ 373,300 ล้านเยน ในปี 2004

Sources: JVA’s website and 2018 report (link 2), Animation Business Journal (Tadashi Sudo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*