Aggressive Retsuko เปิดรอบพิเศษ ร็อคเดือดรับช่วงคริสต์มาส 20 ธันวาคม นี้

Anime
December 11, 2018 0

Netflix ได้ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะทำการปล่อย Aggressive Retsuko หรือ Aggretsuko ตอนพิเศษรับวันคริสต์มาสที่ใช้ชื่อตอนว่า We Wish You A Metal Chirstmas ซึ่งมีกำหนดฉายในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ทั่วโลก [อ่านต่อ]

Anime

My Hero Academia The Movie กำเนิดใหม่ 2 วีรบุรุษ กับโปรโมชั่นพัดความร้อนให้ปลิวด้วย พัดออลไมท์ สุดพิเศษ

November 27, 2018 0

My Hero Academia The Movie กำเนิดใหม่ 2 วีรบุรุษ กับโปรโมชั่นพัดความร้อนให้ปลิวด้วย พัดออลไมท์ สุดพิเศษ [อ่านต่อ]